warranty.jpg

Garanti

Fem års garanti på motor og elektronikk

Garantien gjelder kun kjøretøy som importeres til Sverige eller Norge av Polaris Industries generalagent, Polaris Scandinavia/Polaris Norway. Garantien gjelder kun så lenge kjøretøyet er registrert i Sverige eller Norge. Ansvaret for garantien har den forhandleren, i teksten kalt selgeren, som har solgt kjøretøyet til kjøperen. Den heldekkende garantien varer i to år. Under tidsperioden tre til fem år etter levering gjelder kun motorkomponenter, inkludert startmotor, og elektronikk. Med elektronisk utstyr menes digitalt instrument, styreenheter for tenning, drivstoffs innsprøytning og chassis samt oppladningsregulator. Med elektronikk menes integrerte elektriske forbruksdetaljer som f.eks. pærer, strømbrytere og batterier. Deler som er å se på som forbruksdeler, for eksempel drivstoff filter, clutchlameller og drivreim systemet omfattes ikke av garantien. Garantien gjelder uten begrensning av kjørelangde. Konkurransemotorsykler er ekskludert fra garantien, f.eks. dragracing og baneracingmotorsykler.

Omfanget av garantien

Selger er ansvarlig for fabrikasjons- og materialfeil som er tilstede ved levering eller som oppstår i garantiperioden, forutsatt at:

  • kun Indian Motorcycle originale reservedeler brukes.
  • fkjøretøyet har blitt vedlikeholdt i henhold til instruksjonene i bruksanvisningen, servicehåndboken eller annen dokumentasjon levert av Polaris Scandinavia/Polaris Norge.
  • reparasjon, service, inspeksjon og montering av tilbehør som er kritisk for kjøretøyets funksjon, ikke er utført av andre enn verksted autorisert av produsenten eller selgeren.
  • oljeskift og service eller inspeksjoner har blitt utført til riktig tid eller kjørelengde, og at dette kan påvises ved hjelp av korrekt utfylt servicekort.
  • kjøretøyet ikke har blitt vanskjøttet eller modifisert.
  • kjøretøyet ikke har vært brukt i konkurranse- eller konkurranselignende forhold eller overbelastet på annen måte.

  • Som feil betraktes ikke:

  • de innstillings- eller justeringstiltak som kan være nødvendige før eller i forbindelse med førstegangsservice.
  • normalt forbruk av forbruksdeler
  • normal slitasje.

Reklamasjon

Reklamasjoner som ikke kan håndteres innenfor rammen av Indians femårige garanti, må håndteres i henhold til forbrukerkjøpsloven i hvert land. Dersom kjøper ønsker å melde feil, skal selger informeres om dette innen rimelig tid. Normalt inntil to måneder, avhengig av feilens art, etter at feilen ble oppdaget eller burde vært oppdaget.

Retting av feil

Selgeren bestemmer den mest hensiktsmessige handlingen for å utbedre en feil på kjøretøyet. Utbedring i henhold til garantien skal skje innen rimelig tid etter reklamasjon og uten kostnad eller vesentlig ulempe for kjøper. Ved fastsettelse av hva som er rimelig tid bør man blant annet ta hensyn til kjøpers behov for kjøretøyet, feilens art og omfang, vanskeligheter med å fastslå feilen og tidspunktet da kjøperen leverte kjøretøyet hos selgeren. Feil som ikke er av vesentlig betydning og som ikke påvirker kjøretøyets brukbarhet, utbedres etter samråd med kjøper, normalt ved hensiktsmessig vanlig serviceanledning.

Finn en forhandler