warranty.jpg

Garanti

Fem års garanti på motor og elektronikk

Garantien gjelder kun kjøretøy som blir importert til Sverige eller Norge av Polaris Industries generalagenter, Polaris Scandinavia AB eller Polaris Norway AS. Garantien gjelder kun så lenge kjøretøyet er registrert i Sverige eller Norge. Ansvaret for garantien har den forhandleren, i teksten kalt selgeren, som har solgt kjøretøyet til kjøperen. Den heldekkende garantien er gjeldende i to år fra salgsdato. Under tidsperioden tre til fem år etter levering gjelder garantien kun motorkomponenter, inkludert startmotor og elektronikk. Med elektroniske komponenter menes digital instrumentering, styreenheter for tenning og drivstoffinnsprøytning samt stator & laderegulator. Medregnet i elektroniske komponenter er ikke integrerte elektriske forbruksdetaljer som lyspærer, strømbrytere eller batterier. Komponenter som ikke inngår i garantien og som er å anse som forbruksdeler er til eksempel luftfilter, drivstoff filter, tennplugger, clutchlameller, drivrem med tilhørende komponenter og dekk. Garantien gjelder uten begrensning av kjørelengde. Motorsykler som benyttes i konkurranser som til eksempel dragracing og baneracing inngår ikke og omfattes ikke av denne garantiordningen.

Omfanget av garantien

Selger er ansvarlig ovenfor fabrikasjon og / eller materialfeil som måtte være til stede ved levering eller som oppstår i garantiperioden. Dette forutsatt at:

  • Kun Indian Motorcycle originale reservedeler benyttes.
  • Kjøretøyet er blitt vedlikeholdt i henhold til instruksjonene i bruksanvisningen, servicehåndboken eller annen dokumentasjon levert av Polaris Scandinavia AB / Polaris Norway AS.
  • Reparasjon, service, inspeksjon og montering av tilbehør som er kritisk for kjøretøyets funksjon ikke er utført av andre enn verksted autorisert av produsent eller selger.
  • Oljeskift og service eller øvrige inspeksjoner er blitt utført til riktig tid eller kjørelengde, og at dette kan påvises ved hjelp av korrekt utfylte serviceunderlag.
  • Kjøretøyet ikke har blitt vanskjøttet eller modifisert.
  • Kjøretøyet ikke har vært brukt i konkurranse eller konkurranselignende forhold eller er missligholdt på annen måte.

  • Som feil betraktes ikke:

  • De innstillings og justeringstiltak som kan være nødvendige før eller i forbindelse med førstegangsservice.
  • Normalt forbruk av forbruksdeler.
  • Normal slitasje.

Reklamasjon

Reklamasjoner som ikke kan håndteres innenfor rammen av Indians femårige garanti, må håndteres i henhold til forbrukerkjøpsloven i hvert enkelt land. Dersom kjøper ønsker å melde feil skal selger informeres om dette innen rimelig tid. Innen rimelig tid anses som normalt å være innen to måneder etter at feilen ble oppdaget eller burde vært oppdaget. Dette avhengig av feilens art.

Retting av feil

Selgeren bestemmer den mest hensiktsmessige handlingen for å utbedre en feil på kjøretøyet. Utbedring i henhold til garantivilkårene skal skje innen rimelig tid etter fremsatt reklamasjon og uten kostnad eller vesentlig ulempe for kjøper. Ved fastsettelse av hva som er rimelig tid bør man blant annet ta hensyn til kjøpers behov for kjøretøyet, feilens art og omfang og vanskelighetsgraden med å fastslå feilen. Også tidspunktet for når kjøperen leverte kjøretøyet hos selgeren må hensynstas.

Feil som ikke er av vesentlig betydning og som ikke påvirker kjøretøyets anvendbarhet, vil i samråd med kjøper kunne utbedres ved rutinemessig service om dette skulle vise seg seg å være mest hensiktsmessig.