Indian Motorcycle-Norway-complaint form

Klageskjema

Rapportere en klage til POLARIS’ databeskyttelsesoffiser (DPO)

Alle enkeltpersoner som har personlige data som er samlet inn eller behandlet av Polaris, oppmuntres til å informere Polaris’ DPO om vesentlige personvernproblemer som kan oppfattes som brudd på deres rettigheter.

DPO kan også være i stand til å tilby råd eller veiledning som kan være nyttig for å svare på klagen

Formålet med dette klageskjemaet er å bistå DPO med å identifisere eventuelle krenkelser av datasubjektets rettigheter.

Din identitet
Din klage
* Required

Finn en forhandler